Сұраным үлгілері

Жол жүру грантына арналған сұраным

Жарияланған күні: дуйсенбі, 8 сәуір 2013 ж.

Қорға сұраным жіберудің ақырғы мерзімі – шетелдегі шараға 45 күнтізбелік күннен бұрын, ал Қазақстандағы шараға 20 күнтізбелік күннен бұрын жіберген жөн.

Көрсетілген уақыттан кеш келіп түскен сұранымдар қарастырылмайды.

Тіркелген файлдар