January 21, 2019

Сорос-Қазақстан Қорының Басқарма Басшысы қызметіне бос жұмыс орны

Сорос-Қазақстан Қоры дүниежүзілік Ашық қоғам қорларының бөлігі болып табылады. Ашық қоғам қоры, үкіметтері өзінің барлық мүшелеріне есеп беретін және олардың қатысуын қолдайтын, өмірге бейімді және толерантты қоғамдарды құру үшін жұмыс жасап келеді. 1995 жылы негізі қаланған СҚҚ-ның миссиясы азаматтық қоғамның әр алуан бастамаларын қаржыландыру арқылы, ашық, азаматтардың барынша кең қатысу қағидатына негізделген, плюралистік, демократиялық құндылықтарға сүйенген қоғамдарды қолдауға бағытталған. СҚҚ, Ашық қоғам қоры аясында құрылған жеті ұлттық қорлардың, Еуразия аймағында орналасқан ұйымдарының бірі болып табылады. Ұйымды Басқарма басшысы басқарады, және де Ашық қоғам қорының бүкіләлемдік қорлар желісімен өзара ынтымақтастық рухында […]