11/04/2007
Қазақстанда білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға мемлекеттік шығыстардың тиімділігі
16/03/2005
Тегін білім беру қанша тенге тұрады:ата-аналар бейресми төлейтін төлемдер
07/01/2008

Жеке қосымша сабақтар

Аталмыш сараптамалық есеп ҚР жеке сабақ беру ісіне жүргізілген мониторингтік зерттеудің нәтижесін көрсетеді.