23/04/2012
Команда ФСК Қарағандыға деген барады
20/04/2012
Фонд Сорос-Казахстан учреждает специальный грант им. Анны Александровой
27/04/2012

Қорды Сорос-Қазақстан өзінің стратегиясының Қарағандының нпо үшін ұсынады

Қарағанды, 2012 г. 23 сәуірінің – қордың өкілдерінің пайданың Сорос-Қазақстанының(ФСК) Қарағандыға кездесу үшін мен жергілікті нпо, сарапшылармен және СМИ, туралы стратегиялық басымдық және бағдарламалық бастамаларда әңгімелеу чтобы ең жақын екі жылға.

Сол аймақтың азаматтың қоғамымен ФСК ағымдық жылда бірінші жолсапардың кездесуінің. бер 2010 жылдан қор осындай кездесулерді мен нпо және СМИ Атыраудың, Ақтөбенің, Өскеменнің, ұсыну чтобы ФСК, қоғамдық саясаткер ша сұрақтарға ашықтық мемлекеттік финанс, құқықтықтың реформаларының, СМИ және жастардың бастамасының сүйенішінің на құралым деген оқтаулы жаңа стратегия жасаған.

Үшін 2011 жылды ФСК 321 грантты ша мынадай бағыттарға қасқайтты, сияқты бюджеттік жоспарлауды және табушының саласының табысының мониторингін; құқықтықтың реформасының және адамның құқығының сақта-; бұқаралық ақпараттың ақы-пұлының дамуы; сараптамалық аудың дамуы; жастардың бастамасының сүйеніші. Олардан 20 гранттардың бәсіре емесүкіметтік ұйым және Қарағандының және Қарағандының облысының жеке беттеріне болды.

Наргис Касенова, қамқоршылықтың ақылының төрағасы ФСК,: “қордың стратегиясында әңгімелейді аймақтық жобаның дамуы басымдықта ылғи болды. Биыл ФСК пилоттық бастамасы ша азаматтың қоғамының дамуына стартовала. Бір үш мақұлда- жобалардан шегінде осы бастаманың бол- жүзеге асыр- тап Қарағандының облысында. біз нпо және ауылдық ауданның және облыстың жас қаласының бастамашыл топтарын қабылда- қатысуды ара осы жобада үшін өзінің мүмкіндігінің және өзінің әлуетінің” дамуының әйгіле- үшін шақыр-.

“Ша біздің деректерлеріміздің үшін соңғы жылдарды Қарағандының облысының нпо ФСК финанс сүйенішін ша госфинансов және СМИ ашықтығының сұрақтарына алды. Сол ғой, аймақтың бірегей бастамаларының арасында ат қою болады 2011 жылы жүзеге асырған “Хоспис баста үйге” деген жобаны. Қазірде сол бірінші және пока Қазақстанда паллиатив көмектің оказания бірден-бір тәжірибесі баста үйге адамдар