Басылымдар

13/04/1996

Жалпы биологияның қысқаша курсы

Оқу құралында табиғи жүйелердің әрекет ету заңдылықтарына тереңдетілген сараптама жасалған. Экологиялық факторлардың әрекеті туралы мәліметтер жинақталып, жүйеленген, экологиялық жүйе тұжырымдамасы ұсынылған. Кітап осы сала студенттеріне арналған.
10/03/1996

Лирикалық өлеңдердің симметриалық құрылымы

Ұсынылып отырған еңбекте алғаш рет симметриялық шығармалардың негізгі түрлерінің классификациясы көрсетілген.