Басылымдар

10/03/1996

Лирикалық өлеңдердің симметриалық құрылымы

Ұсынылып отырған еңбекте алғаш рет симметриялық шығармалардың негізгі түрлерінің классификациясы көрсетілген.