15/05/2018
Сәуле Мамаева
15/05/2018
Әйнел Қайназарова
15/05/2018

Регина Киреева

Грант менеджер

Әл-Фараби атындағы ҚазМУ-нің философия-экономика факультетінің түлегі.

Еуропа комиссиясының құрамында және USAID аймақтық миссиясында қызмет атқарды.

Сорос-Қазақстан қорының ұжымына 2014 жылы қосылды.