03/04/2017
Қалалық Хакатон
17/03/2017
Қазақстан Республикасында мектептегі білім беру жүйесінде жыныстық ағарту мәселелері
16/04/2018

Алматының орталығына жатпайтын аудандар тұрғындарының әлеуметтік сәйкестілігінің зерттеуі

Зерттеу Сорос-Қазақстан қоры «Жаңа азаматтық бастамалар» бағдарламасының қолдауымен Urban Forum Almaty тобымен дайындалды.

Зерттеудің негізгі мақсаты – орталықтан алшақ (спальный) аудандардағы тұрғындардың әлеуметтік сәйкестілігін және олардың ұжымдық әрекетке қабілеттілігін анықтау. Зерттеу барысында «Тастақ», «Шаңырақ», «Орбита» аудандарының 1,000 аса тұрғындарымен әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Зерттеудің қорытындысында қала тұрғындарын қаланы дамытуға еліктіру  және билік пен қала тұрғындары арасында сындарлы диалог құру бойынша ұсыныстар тізімі берілген.

 

Основной целью исследования  является определение социальной идентичности жителей спальных  районов и их способность  к коллективному действию. В рамках исследования был проведен социологический опрос более 1,000 жителей районов “Орбита”, “Тастак”, “Шанырак”. В заключении настоящего исследования приводится список рекомендаций по вовлечению жителей города в развитие города и построение конструктивного диалога между властью и жителями города.

Тіркелген файлдар