10/03/1996
Жалпы биологияның қысқаша курсы
13/04/1996

Лирикалық өлеңдердің симметриалық құрылымы

Ұсынылып отырған еңбекте алғаш рет симметриялық шығармалардың негізгі түрлерінің классификациясы көрсетілген.