13/04/1996
Лирикалық өлеңдердің симметриалық құрылымы
10/03/1996
Қазақстан тарихы бойынша тапсырмалар
10/06/1996

Жалпы биологияның қысқаша курсы

Оқу құралында табиғи жүйелердің әрекет ету заңдылықтарына тереңдетілген сараптама жасалған. Экологиялық факторлардың әрекеті туралы мәліметтер жинақталып, жүйеленген, экологиялық жүйе тұжырымдамасы ұсынылған. Кітап осы сала студенттеріне арналған.