27/02/2019
Жол жүру грантына арналған сұраным
27/02/2019

Ұйымдарға арналған сұраным үлгісі

“Жобаларды басқару бойынша сауалнама” ұйымдарға арналған сұранымның бұлжымас бөлшегі болып табылады. Сауалнамасыз келген сұранымдар қабылданбайды.


Грант сұранымдарын application@soros.kz және sorosapplication@gmail.com электрондық пошталарына жіберу керек.

Тіркелген файлдар