Басылымдар

11/04/2007

Жеке қосымша сабақтар

Аталмыш сараптамалық есеп ҚР жеке сабақ беру ісіне жүргізілген мониторингтік зерттеудің нәтижесін көрсетеді.
16/03/2005

Қазақстанда білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға мемлекеттік шығыстардың тиімділігі

Зерттеуде Қазақстанда біліктілікті арттыруды басқаруды жақсарту және педагогтарды дайындау сапасы мен тиімділігін көтеру мәселелері қарастырылған.
09/08/2004

ҮЕҰ-ның этикасы мен әрекетінің кодексі

Кодекс үкіметтік емес ұйым қызметкерлері мен басшылығы ұстануы керек операциондық қағидалар мен стандарттар және негізгі қағидалардың жиынтығынан тұрады.
29/01/2003

ҚР жалпы орта білім берудің стандарттары

Аталмыш құжат ҚР Білім және Ғылым министрлігінің бастамасымен ҚР мектептегі білім беру жүйесін дамытудың стратегиялық мәселелерін кәсіби ортада талқылау үшін дайындалды.
05/01/1999

Основы потребительских знаний

Потребительские права? Что мы знаем о них? Знания по правам потребителя необходимы всем, каждому гражданину, еще задолго до окончания школы.