Басылымдар

28/09/2016

ҚР психиатриялық денсаулық сақтау саласында ауруханалық секторды реформалау және деинституализациялау мүмкіндіктері

 «Дәрігерлер есірткеге қарсы» Қоғамдық қоры Сорос-Қазақстан қорының қолдауымен Қазақстан Республикасында психиатриялық қызмет көрсету саласын реформалау мүмкіндіктері бойынша жағдайды анықтауға бағытталған сараптамалық зерттеу жүргізді.
15/07/2016

Денсаулығында менталдық бұзушылықтары бар адамдарға арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер

Аталмыш зерттеу 2015-2016 жж өткізілді. Жұмыс мақсаты психоневрологиялық аурулары бар мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік мекемелер аясында әрекет ететін әлеуметтік көмек көрсету механизмдерінің тиімділігін саралау, осы санаттағы адамдарға көрсетілетін көмекті жақсарту және көмек көрсетудің баламалы түрлерін дамыту бойынша ұсыныстарды дайындау болып табылады.
23/06/2016

ҚР ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін жоғары білім алу құқын жүзеге асыру

Аталмыш зерттеу бүгінде Қазақстан үшін келелі болып табылатын мәселе – ерекше қажеттіліктері бар адамдардың жоғары білім алу құқығын жүзеге асыру мәселесіне арналады. Бұл еңбек елімізбен «Мүгедектердің құқы туралы» БҰҰ конвенциясын мақұлдау тұсында аса құнды.
13/06/2016

Ауыл жастарын жергілікті өзі-өзі басқаруға тарту

«Ауыл жастарын жергілікті өзі-өзі басқаруға тарту» жобасы – бұл жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мен шешім қабылдауда жастардың қатысуына бағытталған іс-шаралар кешені.
15/05/2016

ҚР ЛГБТ қауымдастығына әлеуметтік қалыптасқан теріс пікірді құқық қорғаушылар құрылымымен қарым-қатынасы мысалында көрсету

Бұл еңбек ЛГБТ қауымдастығына қатысты қалыптасқан теріс пікірдің тек қоғам арасында ғана емес, сонымен қатар, ҚР құқық қорғаушылар құрылымы арасында да бар екендігі мәселесіне арналған.