Сұраным үлгілері

02/06/2020

Сорос-Қазақстан қорының дербес мәліметтерді қолдануы туралы

Сорос-Қазақстан қорына жобаны қаржыландыру туралы өтінім беру арқылы өтінім беруші – жеке тұлға немесе заңды тұлға – өтінім берушінің жетекшісі (бұдан әрі – «Өтінім беруші», келісімшарт бекітілгеннен кейін – «Грант алушы») өзінің жеке деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді, яғни Қордың дербес деректерді жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, тарату, иесіздендіру, бұғаттау және жоюды қоса алғандағы, Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы №94-V заңында көзделген әрекеттерді жүзеге асыруына келісім береді.
27/02/2020

Сорос-Қазақстан қоры сұранымдарды қабылдау бойынша онлайн-жүйені іске қосты

2020 жылдың 1 наурызынан бастап Сорос-Қазақстан қоры сұранымдарды қабылдау бойынша онлайн-жүйені іске қосады. Бұдан былай қор гранттарына қызығушылық танытқан үміткерлердің бәрі https://application.soros.kz/ сайтына тіркелуі керек.
27/02/2019
2020 жылдың 1 наурызынан бастап Сорос-Қазақстан қоры сұранымдарды қабылдау бойынша онлайн-жүйені іске қосты. Бұдан былай қор гранттарына қызығушылық танытқан үміткерлердің бәрі https://application.soros.kz/ сайтына тіркелуі керек.
27/02/2019
2020 жылдың 1 наурызынан бастап Сорос-Қазақстан қоры сұранымдарды қабылдау бойынша онлайн-жүйені іске қосты. Бұдан былай қор гранттарына қызығушылық танытқан үміткерлердің бәрі https://application.soros.kz/ сайтына тіркелуі керек.
27/02/2019
2020 жылдың 1 наурызынан бастап Сорос-Қазақстан қоры сұранымдарды қабылдау бойынша онлайн-жүйені іске қосты. Бұдан былай қор гранттарына қызығушылық танытқан үміткерлердің бәрі https://application.soros.kz/ сайтына тіркелуі керек.
03/04/2013
Логикалық шеңберді толтыру мысалы
03/04/2013